อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
040451
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
23
36
194
39972
894
1740
40451

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-21 08:09

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่างแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

206657

 

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการ สกร.เก้าเลี้ยวร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายบำรุง  จันทรานุสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อลดอัตราการป่วยให้น้อยลง

206655

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)  วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  จำนวน 35 ชั่วโมง วันที่ 13-19 มิถุนายน 2566 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาดิน  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางเสาวลักษณ์  ร่มโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเขาดินได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้โครงการออมสิน-กศน “สร้างงานให้เป็นเงิน”

206659

 

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน "โครงการชุมชนเขาดินเข้มแข็ง พลัง อสม.แข็งแรง" วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมนำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1.รายได้และอาชีพ 2.ที่อยู่อาศัย 3.อนามัย 4.อนาคต  และนำข้อมูลมาวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 206661

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบรรพตพิสัย  รักษาการ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู สกร.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางสาวสุจิตรา  เจริญสุข เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพ สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)  วิชาการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย  จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10  ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางวาสนา  สระทองแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเขาดินได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ

206660

หน้าที่ 1 จาก 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์