อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
005647
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
10
24
242
5177
745
1079
5647

Your IP: 192.168.1.1
2022-01-23 05:00

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 16

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำลูกอมสมุนไพรฟักข้าว  วันที่ 11 มกราคม 2565  ณ บ้านเลขที่ 13/2  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางเสาวลักษณ์  ร่มโพธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรียนรู้ 

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 7

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 1

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 11

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 5

59461

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 16

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำลูกอมสมุนไพรฟักข้าว  วันที่ 11 มกราคม 2565  ณ บ้านเลขที่ 13/2  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางเสาวลักษณ์  ร่มโพธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรียนรู้ 

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 7

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 1

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 11

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 5

59461

S 151461894

วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่แผนงาน  เพื่อให้จัดทำแผนให้เป็นแนวทางเดียวกัน

S 151461902

S 151461907

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการพิมพ์ผ้าจากพืชสมุนไพร  ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564  ณ สวนกาวางร้อยปี บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายสถาปนิตย์  แตงอ่อน ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

242812

242808 0

242811

242820242814

วันที่ 17 ธันวาคม  2564  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร  สุดเล็ก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล  เข้าร่วมประชุม "ทีมปฏิบัติการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเก้าเลี้ยว" ณ ห้องประชุมสังฆคุณ  ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 3

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 7

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 10

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  "โครงการ กศน.เก้าเลี้ยว ร่วมใจส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน"  ณ กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีการดูแลป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑ 0

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑ 8

หน้าที่ 1 จาก 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, กศน.นครสวรรค์