อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
001743
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
20
168
1435
400
636
1743

Your IP: 192.168.1.1
2021-09-19 13:07

กศน.ตำบลเขาดิน โดย นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กศน.ห่วงใยต้านภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเอาไว้ใช้ในครัวเรือน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 2.กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเย็บหน้ากากอนามัย 3.กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาให้รู้จักวิธีดูแล และการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิต-19  

84489

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลเขาดิน โดย นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  มีกิจกรรมการจัดอบรมดังนี้ ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่าน Kahoot และกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรมคือ 1.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2.Microsoft Powerpoint 3.Microsoft Excel ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ครูมีมาตรการคัดกรอง ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะที่เข้ารับการอบรม ตามมาตรการการป้องกันสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

84488

กศน.ตำบลเขาดิน  โดยนางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบลเขาดิน  ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม (เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564  โดยวิธีการนำเสนอคลิปวิดีโอและตอบข้อซักถามออนไลน์

77246

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน และนางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวดง ในฐานะครูแกนนำด้านการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง (2-3-4) ด้วยโปรแกรมkahoot.it 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.กิจกรรมถอดบทเรียน (2-3-4) วิเคราะห์ความสอดคล้องถอดบทเรียนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 เพื่อฝึกหลักคิดอยู่อย่างพอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยใบงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง (2-3-4) และสรุปร่วมกันลงผังความคิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 11 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

81845

กศน.ตำบลเขาดิน โดยนางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ  ระหว่างวันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิศวเทพ นามวิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเขาดินมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

77248

 

 

 

1624263530783

กศน.ตำบลเขาดิน  โดยนางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลเขาดิน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไอแพด โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ ได้ตามความถนัด  ด้วย ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias Learning" โดยจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบ ON AIR  โดยนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ได้จาก ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการ และ www.ครูพร้อม .com

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

2.รูปแบบ ON LINE โดย นักศึกษาสามารถเรียนแบบออนไลน์ผ่านชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias online" ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

3.รูปแบบ ON HAND นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้จาก "กระเป๋าเรียนรู้"  โดยภายในกระเป๋าจะมีเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน แบบทดสอบต่างๆ โดยคุณครูเป็นผู้นำไปแจกตามบ้านของนักศึกษา

  • 777777777777777777777777777777777777

หน้าที่ 1 จาก 3