อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
057775
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
53
54
203
57044
1490
3415
57775

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 14:45

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการ กศน.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา" ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา

192789

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม ศส.ปชต. (กิจกรรมที่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 14 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

192790

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ต้อนรับนายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลทั้ง 5 ตำบล อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

รับการนิเทศ 1 มี.ค

วันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ.2566 นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินการจัดสอบปลายภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอบปลายภาค 2 65

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

ประชุม สสสjpg

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน  ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล

ประชุม ศส.ปชต 2 มี.ค.66

หน้าที่ 5 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์