อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
058033
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7
60
126
57572
1748
3415
58033

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-29 08:31

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)  วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  จำนวน 35 ชั่วโมง วันที่ 13-19 มิถุนายน 2566 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาดิน  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางเสาวลักษณ์  ร่มโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเขาดินได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้โครงการออมสิน-กศน “สร้างงานให้เป็นเงิน”

206659

 

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบรรพตพิสัย  รักษาการ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู สกร.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางสาวสุจิตรา  เจริญสุข เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพ สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบรรพตพิสัย  รักษาการ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู สกร.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ “การจัดทำโครงงาน” ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มีความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา

คก.โครงงาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กสร.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดเก้าเลี้ยว 2.กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ณ บึงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลมหาโพธิ 3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

3 มิ.ย.66

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู สกร.ตำบล ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 

ประชุมร่างแผน อบต

หน้าที่ 2 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์