อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
057778
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
56
54
206
57044
1493
3415
57778

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 14:52

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง "โครงการเรียนรู้หลักการทรงงานตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สู่ความยั่งยืน" วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ2565  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ม.3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุจิตรา เจริญสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และมีชีวิตที่พอเพียง

ศก

นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566  ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ต.เขาดิน  อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลเขาดิน สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้

182232

182227

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  นำผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ  เข้าร่วมประกวด "การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด" ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบล 5ดีพรีเมี่ยม 24112022 ๒๒๑๒๒๗ 4

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบล 5ดีพรีเมี่ยม 24112022 ๒๒๑๒๒๗ 4

 

นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำขนมดอกจอก  ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566  ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลเขาดิน สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้

182230

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 23พย65 ๒๒๑๒๒๗ 12

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว แนะแนวทางสร้างอนาคต เสริมสุขภาพให้ปลอดภัยไร้สารเสพติด"  ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีแนวทางในการศึกษาต่อและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ  อีกทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเสริมสร้างสุขภาพให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  โดยมี ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  จับจิตต์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา   มีการจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักศึกษา

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 23พย65 ๒๒๑๒๒๗ 0

 

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 23พย65 ๒๒๑๒๒๗ 2

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565"  วันที่ 25 พฤศจิกายน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาสาระความรู้พื้นฐานเพิ่มมากขึ้น และพร้อมที่จะศึกษาในเนื้อหาที่ยากขึ้นตามลำดับ ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน

ค่ายวิชาการ ๒๒๑๒๒๗ 5

ค่ายวิชาการ ๒๒๑๒๒๗ 12

หน้าที่ 8 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์