อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
060239
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22
127
274
59662
2062
1892
60239

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 08:30

วันที่ 27-28 มกราคม 2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นำโดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการค่ายวิชาการพิชิต N – Net ภาคเรียนที่ 2/2564"  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาจากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสอบการทดสอบระดับชาติ N-Net สูงขึ้น และมีความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ติว n net ๒๒๐๒๐๓ 6ติว n net ๒๒๐๒๐๓ 12ติว n net ๒๒๐๒๐๓ 15ติว n net ๒๒๐๒๐๓ 3

134028

วันที่ 25 มกราคม 2565  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน Best Practice ของสถานศึกษา  ในกิจกรรมโครงการการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ โดย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ประธานโครงการ ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

DSC 0019
DSC 0039DSC 0055134027

มาตรฐาน กศน ตำบล 65 ๒๒๐๒๐๓ 0

วันที่ 14 มกราคม 2565  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุง และขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

133997

133998

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2565  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการค่าย Kao Lieo English Camp For Fun  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับบุคคลอื่น  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

คก.ค่ายภาษาอังกฤษ 21มค65 ๒๒๐๒๐๓ 1

ค่ายภาษาอังกฤษ21 มค65 ๒๒๐๒๐๓ 0

ค่ายภาษาอังกฤษ21 มค65 ๒๒๐๒๐๓ 2

วันที่ 13 มกราคม 2565  นางศิริพร  สุดเล็ก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)  วิชาการทำอาหารเพื่อสุขภาพ  ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ให้กับประชาชนตำบลเขาดิน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ๒๒๐๑๑๘ 12

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ๒๒๐๑๑๘ 1

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ๒๒๐๑๑๘ 6

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ๒๒๐๑๑๘ 17

134003

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางศิริพร  สุดเล็ก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

134006

134007

134004

หน้าที่ 12 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์