อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
058032
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6
60
125
57572
1747
3415
58032

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-29 07:57

วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2566  นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" เพื่อชี้แจงให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกลไกการขับเคลื่อนแผน  และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมไปถึงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน               

แผนปฏิบัติการ

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566  นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน  กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2566 สู่การปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

รับนโยบาย

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำข้าวเกรียบฝรั่ง  ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  โดยมีนางสาวปรียาณัชก์ แจ่มไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้

ข้าวเกรียบ

นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการค่ายเยาวชนยุวกาชาดไทย นอกโรงเรียน ใส่ใจงานจิตอาสา” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ยุวกาชาด

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565  นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำน้ำเต้าหู้  ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  โดยมีนางสาวธิดา จันโทสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้

น้ำเต้าหู้

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565  นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำกะหรี่ปั๊บ  ณ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  โดยมีนางสาวมลิวัลย์  ฟุ้งสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้

กะหรี่ปั๊บ

หน้าที่ 7 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์