[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
               


 ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุม ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตแห่งการเรียนรู้ สู่เมืองสี่แคว ประจำปีงบประมาณ 2558
ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/25571111.ppt

 ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางดำเนินงานค่านิยม12ประการ
ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/12point.zip

แบบรายงานการรับชม ETV ออนไลน์ โดยรายงานตามรายสัปดาห์ ที่นี่  http://nakorns.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=361

แบบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ทุก 25 ของเดือน

ผ่าน Online Excel ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ที่นี่ http://nakorns.nfe.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=364


 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [113]
108 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [278]
สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [715]
คำทักทายในอาเซียน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [2325]
เคล็ดลับทำของทอดไม่ให้อมน้ำมัน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [2912]
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [247]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25592 / พ.ย. / 2558  เข้าชม :  [100]
ด่วน แจ้งเปิดระบบบริหารงบประมาณ ปี 2559 29 / ต.ค. / 2558  เข้าชม :  [42]
สำนักงาน.กศนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนคนนครสวรรค์ 16 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [108]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 14 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [129]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ 14 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [75]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ปี 255828 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [167]

21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่น ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [96]

9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูไทยมีใจเหมือนแม่
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [56]

9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านครู : ศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริง
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [84]

9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก้าวใหม่ของผู้บริหารต้องบูรณาการวิธีคิด โดย ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [74]

9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ .... อีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่เรามิอาจลืม
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [95]

9 / ก.ย. / 2558 : ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
ความด้อยโอกาสทางการศึกษาภาระที่ส่างไม่รู้จบ โดย ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [53]

19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [282]

18 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อสื่อหนังสือแบบเรียนวิชาเลือก ที่ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [215]

16 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ 117/2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [157]

10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษา ITW51
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [200]

21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่น ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [41]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
กศน.อำเภอ ส่ง link facebook
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [118]
19 / ส.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แบบประเมิน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่อกรอกแบบประเมิน  เข้าชม :  [84]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
โปรแกรมงานพัสดุ กศน.อำเภอและจังหวัด (icsc)
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [131]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
โปรแกรมงานสารบรรณ กศน.อำเภอ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [235]
16 / ก.ค. / 2558 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [233]
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [249]
16 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ 117/2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [134]
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง พิจารณาตรวจและรับรองคุณภาพสื่อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [132]
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลผู้รับบริการในกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [565]
12 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเดิมที่เคยลงประกาศ
ดาวน์โหลด หนังสือหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัส พว 02027
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [2484]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด เปิดให้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณ 2557
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2341]
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2497]
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลด ตารางกรอกข้อมูลระดับจังหวัด ปี 2556
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [2388]
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลดเอกสาร มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จ.หนองคาย
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2914]
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
คู่มือการใช้งาน สลิปเงือนเดือนออนไลน์ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [749]
14 / ส.ค. / 2556 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี
กดเพื่ออดาวน์โหลด  เข้าชม :  [672]
14 / ส.ค. / 2556 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [610]
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อสื่อ หนังสือให้ กศน.ตำบล ของ ศูนย์ กศน.อำเภอตากฟ้า
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2436]
11 / ก.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [723]

 

 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
ประมวลภาพกิจกรรม ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์


 
นายทรงสวัสดิ์  ศรีธัญรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครสวรรค์นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

 


 
 
   
    QR Code สนง.กศน.นว
       

  
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education


156  หมู่ 1  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-5437 โทรสาร  0-5625-5196 อีเมลติดต่อ  nakorns_nfe@nfe.go.th

 เฟสบุ๊คสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์