[x] ปิดหน้าต่างนี้
 





               


 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 
1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [184]
108 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [353]
สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [827]
คำทักทายในอาเซียน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [2423]
เคล็ดลับทำของทอดไม่ให้อมน้ำมัน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด   เข้าชม :  [3033]
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 ปี 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [23]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 25595 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [21]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมี กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว29 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [39]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้นำอาชีพมาจัดสาธิตเบื้องต้น ณ ศาลาจังหวัดนครสวรรค์29 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [29]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ ภายใต้ รายการ กศน.เพื่อเรียนรู้29 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [28]
ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญของ 3 กศน.อำเภอ 29 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [28]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด 29 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [29]

5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [26]

18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [116]

12 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล และวิสัยทัศน์ ผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [238]

11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 เดือนมกราคม 2559
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [155]

29 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [69]

23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [104]

22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ กศน.อำเภอ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [94]

18 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558 เดือนธันวาคม
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [108]

9 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการประชุมนโยบายวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [81]

9 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทเอกชน
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [139]

21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่น ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [122]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
กศน.อำเภอ ส่ง link facebook
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [185]
19 / ส.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แบบประเมิน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่อกรอกแบบประเมิน  เข้าชม :  [135]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
โปรแกรมงานพัสดุ กศน.อำเภอและจังหวัด (icsc)
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [194]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
โปรแกรมงานสารบรรณ กศน.อำเภอ
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [302]
16 / ก.ค. / 2558 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [322]
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [331]
16 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ 117/2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [190]
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง พิจารณาตรวจและรับรองคุณภาพสื่อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [191]
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลผู้รับบริการในกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [618]
12 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเดิมที่เคยลงประกาศ
ดาวน์โหลด หนังสือหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัส พว 02027
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [2650]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด เปิดให้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณ 2557
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2410]
18 / ก.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2565]
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลด ตารางกรอกข้อมูลระดับจังหวัด ปี 2556
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [2449]
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ดาวน์โหลดเอกสาร มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จ.หนองคาย
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2997]
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
คู่มือการใช้งาน สลิปเงือนเดือนออนไลน์ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [797]
14 / ส.ค. / 2556 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี
กดเพื่ออดาวน์โหลด  เข้าชม :  [750]
14 / ส.ค. / 2556 : หนังสือราชการด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กดเพื่อดาวน์โหลด  เข้าชม :  [663]
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวแจ้งกศน.อำเภอทุกอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อสื่อ หนังสือให้ กศน.ตำบล ของ ศูนย์ กศน.อำเภอตากฟ้า
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [2503]
11 / ก.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
กดเพื่ออ่านรายละเอียด  เข้าชม :  [777]

 

 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์




ประมวลภาพกิจกรรม ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์


 




นายทรงสวัสดิ์  ศรีธัญรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครสวรรค์



นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

 


















 
 
   
    QR Code สนง.กศน.นว
       

  
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education


156  หมู่ 1  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-5437 โทรสาร  0-5625-5196 อีเมลติดต่อ  nakorns_nfe@nfe.go.th

 เฟสบุ๊คสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์