• 011change1

page

วันที่ 2 เมษายน 2567 สกร.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ นายครรชิต ศรีกุลคร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอชุมแสง นางพิศมัย นันท์พงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหนองบัว ครู บรรณารักษ์ นักศึกษา และบุคลากรของสกร.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานและเข้ารับรางวัล เนื่องใน "วันรักการอ่าน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสกร.จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชยลำดับที่ 4 ระดับประเทศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต และรางวัลคะแนนสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

page

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (DIGITAL LEARNING PLATFORM) ของ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ของ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ที่ทันสมัย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในโครงการ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

page

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

page

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ "สกร.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา" 

page

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการทบทวนรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8005256
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
589
5727
26750
7906611
220771
291739
8005256

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์