page

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี กศน.จังหวัดในกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ณสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

page

      วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้อง N-Net สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานฯ ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

       วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์" ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการแข่งขันกีฬา และมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งมีการแข่งขันในสามสถานที่ ได้แก่ สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด ลานกีฬาเอนกประสงค์หนองสมบูรณ์ และสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

page

          วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการประชุมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566" และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่นหรือพรีเมี่ยม และหลักสูตรฝึกอาชีพฯ ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ รุ่งเรื่องศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคลชัย ศรีสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ว่าที่พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6311236
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3576
10629
44091
6222312
143410
213759
6311236

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์