แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเงิน

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียน paper
2  การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบอบรมประชาชน paper
3  การเบิกไปราชการ paper
4  การเบิกค่าสาธารณูปโภค paper
5  การเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรา สัมมนา จัดงาน paper
6  การยืมเงินราชการ paper
7  ครูประจำกลุ่ม paper
8  ค่าดำเนินการสอบ paper
9  เบิกล่วงเวลา paper
10  วิทยากรสอนเสริม paper
11  ฟอร์มแจ้งรับเงินผ่าน ktb paper

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์