คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน paper
2  คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษา paper
3  หลักเกณเบิกจ่าย การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2561 paper
4  คู่มือ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำหรับ กศน. อำเภอ/เขต paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์