แบบฟอร์มงานพัสดุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.จังหวัด และ ผอ.อำเภอ paper
2  หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ paper
3  การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ paper
4  การจำหน่ายพัสดุ paper
5  ตัวอย่างแบบฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ  paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์