• 011change1

page

         วันที่ 9 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ในหลักการ กศน. เพื่อประชาชน "ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ" 6 หัวข้อหลัก โดยมีนายภาณุวงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน. จังหวัดนครสวรรค์ และนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในรายละเอียดจุดเน้นการดําเนินงานในแต่ละหัวข้อ และบรรยายเสริมหลักในการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาของกศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครสวรรค์ นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ ก.ศ.น.อำเภอหนองบัว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านภายใต้นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นห้องสมุดสำหรับเด็ก(อ่านทุกวันมหัศจรรย์บรรเจิด) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

page

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ในสังกัด 

page         วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ (ตามโครงการเพิ่มศักยภาพประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ ได้นำผลงานการฝึกอบรมในรูปแบบกลุ่มสนใจ กลุ่มอาชีพของกศน.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ทุ่งบัวแดง บ้านรางบัว ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

page

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี กศน.จังหวัดในกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ณสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8005015
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
348
5727
26509
7906611
220530
291739
8005015

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์