page

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ได้จากการร่วมบริจาคระหว่างกศน.จังหวัดนครสวรรค์และกศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบาย กศน.ช่วยเหลือประชาชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตำบลย่านมัททรี และตำบลยางขาว อ.พยุหะคีรี

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงามรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำบุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากร กศน.อำเภอ 11 แห่งส่งมอบของที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่หน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ “น้ำท่วม” ให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบริจาคของกศน.ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนในการรับของบริจาค เพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมต่อไป ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีการสมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้บริหาร กศน.อำเภอเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานกศนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2565  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสื่อสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่คนไทยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565 โดยองค์การยูเนสโก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6311274
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3614
10629
44129
6222312
143448
213759
6311274

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์