page

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย ศสกร.อำเภอท่าตะโก และ อำเภอไพศาลี ร่วมจัดกิจกรรม จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC ในงาน สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพสู่ สกร. ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิอบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บุคลากร สำนักงาน สพร. บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

img20230327 13063574

วันที่ 27 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ฯลฯ พร้อมกันนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการเป็นองค์กรคุณธรรม กับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับทุกแห่ง เพื่อให้ถือปฏิบัติและเป็นกติกา สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการ กศน.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการ มีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

page

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในนามประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" จัดโครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

page

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6311206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3546
10629
44061
6222312
143380
213759
6311206

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์