• A

page

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ "สกร.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา" 

page

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการทบทวนรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 11 - 12 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรม “สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.2567” เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และบริเวณชายแดน ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีสิ่งของที่บริจาคอาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ขนมและอาหารแห้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่หลุยหลวง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

page

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 1

Yesterday 1

Week 14

Month 22

All 132

Currently are 82 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์