อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
002739
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
57
26
116
2403
781
615
2739

Your IP: 192.168.1.1
2021-10-26 19:10

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน และนางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวดง ในฐานะครูแกนนำด้านการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง (2-3-4) ด้วยโปรแกรมkahoot.it 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.กิจกรรมถอดบทเรียน (2-3-4) วิเคราะห์ความสอดคล้องถอดบทเรียนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 เพื่อฝึกหลักคิดอยู่อย่างพอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยใบงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง (2-3-4) และสรุปร่วมกันลงผังความคิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 11 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

81845


 

 

1624263530783

กศน.ตำบลเขาดิน  โดยนางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลเขาดิน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไอแพด โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ ได้ตามความถนัด  ด้วย ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias Learning" โดยจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบ ON AIR  โดยนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ได้จาก ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการ และ www.ครูพร้อม .com

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

2.รูปแบบ ON LINE โดย นักศึกษาสามารถเรียนแบบออนไลน์ผ่านชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias online" ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

3.รูปแบบ ON HAND นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้จาก "กระเป๋าเรียนรู้"  โดยภายในกระเป๋าจะมีเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน แบบทดสอบต่างๆ โดยคุณครูเป็นผู้นำไปแจกตามบ้านของนักศึกษา

  • 777777777777777777777777777777777777

กศน.ตำบลเขาดิน โดยนางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำซาลาเปา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวธิดา จันโทสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

75385

กศน.ตำบลเขาดิน  โดยนางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบลเขาดิน  ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม (เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564  โดยวิธีการนำเสนอคลิปวิดีโอและตอบข้อซักถามออนไลน์

77246

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลเขาดินอย่างมีคุณภาพ

75384

กศน.ตำบลเขาดิน โดยนางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ  ระหว่างวันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิศวเทพ นามวิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลเขาดินมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

77248

 

หน้าที่ 3 จาก 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์