อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
057790
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
68
54
218
57044
1505
3415
57790

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 16:33

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลเขาดิน

 71100

 

   ประวัติ กศน.ตำบล

          เดิมศูนย์การเรียนชุมชนเขาดิน ใช้สถานที่ของชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ประสบปัญหาคือ ตั้งอยู่ติดริมถนนทำให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนจึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินในการพบกลุ่ม ปรากฏว่าสภาพการปฏิบัติงาน ประสบปัญหาและอุปสรรค คือ อยู่ห่างไกลชุมชนตำบลเขาดิน นักศึกษาเดินทางไม่สะดวก และไม่สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ต่อมาได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่จากกรรมการของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ขอใช้อาคารเอนกประสงค์เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนชุมชนเขาดินแห่งใหม่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน โดยขออนุญาตใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา และดำเนินการเปิดเป็น กศน.ตำบล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ กศน.ตำบล

          กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ของ กศน. ตำบล

    1) การวางแผนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
    2) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            - จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาต่อเนื่อง
            - จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

    3) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

    4) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ

    5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ในรูปแบบต่างๆ
    6) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล

Super User