อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
060236
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19
127
271
59662
2059
1892
60236

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 08:12

กศน.ตำบลเขาดิน  โดยนางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย นางณัฎฐณิชา  ประเสริฐสุขโชคดี  บรรณารักษ์  ลงพื้นที่ตำบลเขาดินดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565  ณ พื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยได้นำหนังสือไปหมุนเวียนสื่อให้กับชุมชน และบ้านหนังสือชุมชนตำบลเขาดิน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้อ่านหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

บ้านหนังสือพิการ ๒๒๐๓๓๑ 7บ้านหนังสือพิการ ๒๒๐๓๓๑ 27บ้านหนังสือพิการ ๒๒๐๓๓๑ 36บ้านหนังสือพิการ ๒๒๐๓๓๑ 48

วันที่ 17 มีนาคม 2565  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาตำบลสุจริตแบบมีส่วนร่วมตำบลเขาดิน  ณ ห้องประชุม อบต.เขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน องค์กรชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทความสามารถและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่

ร่วมประชุม คก.พัฒนาตำบลสุจริตแบบมีส่วนร่วม ๒๒๐๓๒๑ 0

ร่วมประชุม คก.พัฒนาตำบลสุจริตแบบมีส่วนร่วม ๒๒๐๓๒๑ 2

ร่วมประชุม คก.พัฒนาตำบลสุจริตแบบมีส่วนร่วม ๒๒๐๓๒๑ 3

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564   ในวันที่ 17-18 ก.พ.2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้กับนักศึกษา จากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  เพื่อติวเตรียมตัวสอบปลายภาค ให้กับนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาบังคับ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น 

ค่ายวิชาการ17 18 ๒๒๐๓๒๑ 6ค่ายวิชาการ17 18 ๒๒๐๓๒๑ 11ค่ายวิชาการ17 18 ๒๒๐๓๒๑ 18

วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  นำโดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ  ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ สนามสอบโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิต-19 อย่างเคร่งครัด  ก่อนเข้าสอบได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ 100%   จัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิต-19 

สอบ 5 6มีนาคม 65 ๒๒๐๓๒๑ 0 0

สอบ 5 6มีนาคม 65 ๒๒๐๓๒๑ 4

สอบ 5 6มีนาคม 65 ๒๒๐๓๒๑ 1

วันที่ 10-11 ก.พ. 2565  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  ได้มอบหมายให้บุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ให้กับนักศึกษา กศน. "โครงการค่ายเพศวิถีศึกษา ต้านยาเสพติด และป้องกันโรคเอดส์" ณ ห้องประชุมเทศตำบลเก้าเลี้ยว   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

โครงการค่ายเพศวิถีศึกษา ต้านยาเสพติด และป 11

โครงการค่ายเพศวิถีศึกษา ต้านยาเสพติด และป 13

โครงการค่ายเพศวิถีศึกษา ต้านยาเสพติด และป 23

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  ุสุดเล็ก  ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการเรียนรู้นอกรั้ว เพิ่มช่องทางอาชีพสู่ความพอเพียง  ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  และจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกิจกรรมดังนี้  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.  วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565  กิจกรรมศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับนักศึกษา กศน.

คก.ค่ายเรียนรู้ 23 ก.พ.65 ๒๒๐๓๒๑ 22

คก.ค่ายเรียนรู้ 23 ก.พ.65 ๒๒๐๓๒๑ 3

คก.ค่ายเรียนรู้ 23 ก.พ.65 ๒๒๐๓๒๑ 15

หน้าที่ 11 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์