อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
060237
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20
127
272
59662
2060
1892
60237

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 08:27

วันที่ 12 มกราคม 2565  นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ZOOM ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ในการ  "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วย"  บ้านเขาดินใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีประธาน และสมาชิกกลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วย ตำบลเขาดิน  เข้าร่วมแประชุม  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยในรูปแบบต่างๆ 

133995

133994

 

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 16

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำลูกอมสมุนไพรฟักข้าว  วันที่ 11 มกราคม 2565  ณ บ้านเลขที่ 13/2  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางเสาวลักษณ์  ร่มโพธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรียนรู้ 

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 7

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 1

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 11

ลูกอมฟักข้าว ๒๒๐๑๑๘ 5

59461

S 151461894

วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564  นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่แผนงาน  เพื่อให้จัดทำแผนให้เป็นแนวทางเดียวกัน

S 151461902

S 151461907

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  โดยนางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการพิมพ์ผ้าจากพืชสมุนไพร  ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564  ณ สวนกาวางร้อยปี บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายสถาปนิตย์  แตงอ่อน ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

242812

242808 0

242811

242820242814

วันที่ 17 ธันวาคม  2564  กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร  สุดเล็ก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล  เข้าร่วมประชุม "ทีมปฏิบัติการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเก้าเลี้ยว" ณ ห้องประชุมสังฆคุณ  ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 3

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 7

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความยากจนระดั 10

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต  ครู กศน.ตำบล  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  "โครงการ กศน.เก้าเลี้ยว ร่วมใจส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน"  ณ กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีการดูแลป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑ 0

ร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาวะอนามัยเขาดิน ๒๒๐๑ 8

หน้าที่ 13 จาก 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์