ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงานส่งเริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น รดับประเทศ ประจำปี 2566

ระดับกลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ"

(((คลิกเพื่ออ่านประกาศ)))

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์