• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

page         วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ (ตามโครงการเพิ่มศักยภาพประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ ได้นำผลงานการฝึกอบรมในรูปแบบกลุ่มสนใจ กลุ่มอาชีพของกศน.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ทุ่งบัวแดง บ้านรางบัว ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

page

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเกมส์ 2566" ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี กศน.จังหวัดในกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ณสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

page

      วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้อง N-Net สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานฯ ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

       วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์" ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการแข่งขันกีฬา และมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งมีการแข่งขันในสามสถานที่ ได้แก่ สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด ลานกีฬาเอนกประสงค์หนองสมบูรณ์ และสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

page

          วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการประชุมการจัดแข่งขันกีฬา "กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566" และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่นหรือพรีเมี่ยม และหลักสูตรฝึกอาชีพฯ ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ รุ่งเรื่องศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคลชัย ศรีสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ว่าที่พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ และมี นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการและบุคลากรระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5043017
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
151
4656
17080
4964227
162801
220203
5043017

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์