page

วันที่ 11 - 12 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรม “สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.2567” เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และบริเวณชายแดน ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีสิ่งของที่บริจาคอาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ขนมและอาหารแห้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่หลุยหลวง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Poster
 
สกร.จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดนัดเรียน ชุดกีฬา ขนม อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อนำความสุขไปส่งต่อให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และบริเวรชายแดน โดยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ อาคารอำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สกร.จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรวบรวมสิ่งของจากผู้ร่วมบริจาค เพื่อนำไปส่งมอบให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน และทุรกันดาร ต่อไป

page

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

page

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์