บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
073618
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
91
97
677
72340
1221
3305
73618

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-12 23:16

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  1  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  2  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  3  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  4  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  5  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  6  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  7  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  8  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  9  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  10  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  11  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  12  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  13  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  14  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  15  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  16  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  17  พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  18  พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

สอบปลายภาค  วันที่  17 - 18  กันยายน  2565  ณ  โรเรียนอนุบาลลาดยาว

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  1  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  2  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  3  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  4  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  5  วิชาวิทยาศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  6  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  7  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  8  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  9  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  10  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  11  ลูกเสือ กศน.

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  12  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  13  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  14  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  15  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  16  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  17  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

ครั้งที่  18  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ใบความรู้  เรื่อง

ใบงาน  เรื่อง

สอบปลายภาค  วันที่  17 - 18  กันยายน  2565  ณ  โรเรียนอนุบาลลาดยาว

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1  ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์ 

ใบงาน  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์

ครั้งที่  3  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ใบงาน  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ครั้งที่  4  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  5  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  6  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ใบงาน  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ครั้งที่  7  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ครั้งที่  8  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ครั้งที่  9  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความภูมิใจใน ความเป็นไทย  

ครั้งที่  10  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์

ครั้งที่  11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง มรดกไทยสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี 

ครั้งที่  12  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครั้งที่  13  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้  

ใบงาน  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ครั้งที่  14  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้ 

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความรู้

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การคิดเป็น

ใบงาน  เรื่อง การคิดเป็น

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ใบงาน  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการตลาด

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการตลาด

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  2  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  5 - 6  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่  1  ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง Everyday English

ใบงาน  เรื่อง Everyday English

ครั้งที่  3  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ

ใบงาน  เรื่อง การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ

ครั้งที่  4  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง Using a dictiionary

ใบงาน  เรื่อง Using a dictiionary

ครั้งที่  5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ( Sign or Symbol )

ใบงาน  เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ( Sign or Symbol )

ครั้งที่  6  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง การพยากรณ์อากาศ

ใบงาน  เรื่อง การพยากรณ์อากาศ

ครั้งที่  7  วิชาศิลปศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ

ใบงาน  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ

ครั้งที่  8  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง นาฏศิลป์ สุนทรียะทางนาฏศิลป์

ใบงาน  เรื่อง นาฏศิลป์ สุนทรียะทางนาฏศิลป์

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาศิลปศึกษา

ครั้งที่  9  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  

ใบงาน  เรื่อง ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ครั้งที่  10  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

ครั้งที่  11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ครั้งที่  12  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครั้งที่  13  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ครั้งที่  14  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความรู้

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การคิดเป็น

ใบงาน  เรื่อง การคิดเป็น

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาทักษะการเรียนรู้

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

ใบงาน  เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

ใบงาน  เรื่อง ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ใบงาน  เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ

ใบงาน  เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  2  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  5 - 6  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่  1  ปฐมนิเทศ

วิดีโอการปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาคณิตศาสตร์  

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  จำนวนและการดำเนินการ

ใบงาน  ครั้งที่  2

ครั้งที่  3 วิชาคณิตศาสตร์ 

ใบความรู้  เรื่อง  หน่วยของการวัดความยาว

ใบงาน  ครั้งที่  3 

ครั้งที่  4  วิชาคณิตศาสตร์ 

ใบความรู้  เรื่อง  กราฟของคู่อันดับ

ใบงาน  ครั้งที่  4

ครั้งที่  5  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง  สถิติ

ใบงาน  ครั้งที่  5

ครั้งที่  6  วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้

ครั้งที่  7  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  อาหารหลัก  5  หมู่

ใบงาน  ครั้งที่  7

ครั้งที่  8  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  โทษของยาเสพติด

ใบงาน  ครั้งที่  8

ครั้งที่  9  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย

ใบงาน  ครั้งที่  9

ครั้งที่  10  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง  เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

ใบงาน  ครั้งที่  10

ครั้งที่  11  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ความหมายเศรษฐศาสตร์

ใบงาน  ครั้งที่  11

ครั้งที่  12  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การกำเนิดไฟฟ้า

ใบงาน  ครั้งที่  12

ครั้งที่  13  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวั

ใบความรู้  เรื่อง  เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

ใบงาน  ครั้งที่  13

ครั้งที่  14  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ใบงาน  ครั้งที่  14

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  ครั้งที่  15

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  ครั้งที่  16

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การจัดการความรู้

ใบงาน  ครั้งที่  17

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  คิดเป็น

ใบงาน  ครั้งที่  18

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การวิจัยอย่างง่าย

ใบงาน  ครั้งที่  19

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  2 - 3  ตุลาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

------------------------------********************************---------------------------

หน้าที่ 1 จาก 2