บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
066188
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3
67
873
64230
2777
2885
66188

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:26

ห้องเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2564

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่  1  ปฐมนิเทศ

วิดีโอการปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาคณิตศาสตร์  

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  จำนวนและการดำเนินการ

ใบงาน  ครั้งที่  2

ครั้งที่  3 วิชาคณิตศาสตร์ 

ใบความรู้  เรื่อง  หน่วยของการวัดความยาว

ใบงาน  ครั้งที่  3 

ครั้งที่  4  วิชาคณิตศาสตร์ 

ใบความรู้  เรื่อง  กราฟของคู่อันดับ

ใบงาน  ครั้งที่  4

ครั้งที่  5  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง  สถิติ

ใบงาน  ครั้งที่  5

ครั้งที่  6  วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้

ครั้งที่  7  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  อาหารหลัก  5  หมู่

ใบงาน  ครั้งที่  7

ครั้งที่  8  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  โทษของยาเสพติด

ใบงาน  ครั้งที่  8

ครั้งที่  9  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย

ใบงาน  ครั้งที่  9

ครั้งที่  10  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง  เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

ใบงาน  ครั้งที่  10

ครั้งที่  11  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ความหมายเศรษฐศาสตร์

ใบงาน  ครั้งที่  11

ครั้งที่  12  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การกำเนิดไฟฟ้า

ใบงาน  ครั้งที่  12

ครั้งที่  13  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวั

ใบความรู้  เรื่อง  เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

ใบงาน  ครั้งที่  13

ครั้งที่  14  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ใบงาน  ครั้งที่  14

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  ครั้งที่  15

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  ครั้งที่  16

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การจัดการความรู้

ใบงาน  ครั้งที่  17

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  คิดเป็น

ใบงาน  ครั้งที่  18

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การวิจัยอย่างง่าย

ใบงาน  ครั้งที่  19

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  2 - 3  ตุลาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

------------------------------********************************---------------------------

kotchaphan