บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
068508
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
96
51
424
67477
1766
3331
68508

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 22:30

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลหนองยาว

 รูป กศน.ตำบล

 

ความเป็นมา

     เดิมตำบลหนองยาว กับตำบลหนองนมวัว เป็นตำบลเดียวกัน โดย หนองนมวัว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของ ตำบลหนองยาว ภายหลังหมู่บ้านหนองนมวัว ได้แบ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอลาดยาว ปัจจุบันตำบลหนองยาว มี ทั้งหมด  9 หมู่บ้าน และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนเปร็ง  บ้านดงหนองหลวง บ้านดอนตะเคียน บ้านหนองยาว บ้านวังยิ้มแย้ม บ้านหนองหูช้าง บ้านนกคลาน บ้านหนองพลับ บ้านหนองผำ

     ตำบลหนองยาวเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งพักเก็บน้ำ  เมื่อฤดูน้ำ หลากพื้นที่ของตำบลหนองยาวจะรับน้ำจากเขาชนกัน กิ่งอำเภอแม่วงก์มีพื้นที่เป็นเนินเขาเล็กๆ และเป็นที่ดอนในเขตหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ในฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคม – ตุลาคม น้ำจะไหลมาตามคลองและเหมืองจากเขตเขาชนกัน ผ่านตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลลาดยาว ตำบลหนองนมวัว ตำบลหนองยาว จนถึงตำบลหนองยาว  เมื่อหมดฝนน้ำไหลตามคลอง ลำเหมืองจะแห้งทันที ซึ่งจะประสบกับภัยแล้งตามมา เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ แต่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมาก น้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและท่วมนาข้าวเสียหาย

     กศน.ตำบลหนองยาว  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

ที่ตั้ง

กศน.ตำบลหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์  081-9732621

หมายเลขโทรสาร   ไม่มี

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Super User