บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
065241
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46
136
1011
63736
1830
2885
65241

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 20:44

ห้องเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่  1  ปฐมนิเทศ

วิดีโอปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  เซต

ใบงานครั้งที่  2 

ครั้งที่  3  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ใบงานครั้งที่  3

ครั้งที่  4  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

ใบงานครั้งที่  4

ครั้งที่  5  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้  เรื่อง  สถิติเบื้องต้น

ใบงานครั้งที่  5

ครั้งที่  6  วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้

ใบงานครั้งที่  6

ครั้งที่  7  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย

ใบงานครั้งที่  7

ครั้งที่  8  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ใบงานครั้งที่  8

ครั้งที่  9  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

ใบงานครั้งที่  9

ครั้งที่  10  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง  การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

ใบงานครั้งที่  10

ครั้งที่  11  วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

ใบงานครั้งที่  11

ครั้งที่  12  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ใบงานครั้งที่  12

ครั้งที่  13  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใบงานครั้งที่  13

ครั้งที่  14  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ใบงานครั้งที่  14

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงานครั้งที่  15

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบงานครั้งที่  16

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้

ใบงานครั้งที่  17

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง  การคิดเป็น

ใบงานครั้งที่  18

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบความรู้  เรื่อง  การวิจัยอย่างง่าย

ใบงานครั้งที่  19

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  2 - 3  ตุลาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

------------------------------********************************------------------------

 

kotchaphan