บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
068453
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
41
51
369
67477
1711
3331
68453

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 13:01

ห้องเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1  ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์ 

ใบงาน  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์

ครั้งที่  3  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ใบงาน  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ครั้งที่  4  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  5  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  6  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ใบงาน  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ครั้งที่  7  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ครั้งที่  8  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ครั้งที่  9  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความภูมิใจใน ความเป็นไทย  

ครั้งที่  10  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์

ครั้งที่  11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง มรดกไทยสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี 

ครั้งที่  12  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครั้งที่  13  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้  

ใบงาน  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ครั้งที่  14  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้ 

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความรู้

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การคิดเป็น

ใบงาน  เรื่อง การคิดเป็น

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ใบงาน  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการตลาด

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการตลาด

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  2  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  5 - 6  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

kotchaphan