บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
068452
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
40
51
368
67477
1710
3331
68452

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 12:42

ห้องเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลหนองยาว  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่  1  ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง Everyday English

ใบงาน  เรื่อง Everyday English

ครั้งที่  3  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ

ใบงาน  เรื่อง การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ

ครั้งที่  4  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง Using a dictiionary

ใบงาน  เรื่อง Using a dictiionary

ครั้งที่  5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ( Sign or Symbol )

ใบงาน  เรื่อง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ( Sign or Symbol )

ครั้งที่  6  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้  เรื่อง การพยากรณ์อากาศ

ใบงาน  เรื่อง การพยากรณ์อากาศ

ครั้งที่  7  วิชาศิลปศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ

ใบงาน  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ

ครั้งที่  8  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง นาฏศิลป์ สุนทรียะทางนาฏศิลป์

ใบงาน  เรื่อง นาฏศิลป์ สุนทรียะทางนาฏศิลป์

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาศิลปศึกษา

ครั้งที่  9  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  

ใบงาน  เรื่อง ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ครั้งที่  10  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

ครั้งที่  11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ครั้งที่  12  วิชาทักษะการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครั้งที่  13  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ครั้งที่  14  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความรู้

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การคิดเป็น

ใบงาน  เรื่อง การคิดเป็น

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาทักษะการเรียนรู้

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

ใบงาน  เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

ใบงาน  เรื่อง ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ใบงาน  เรื่อง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ

ใบงาน  เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  2  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  5 - 6  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

kotchaphan