ผู้บริหารสถานศึกษา

          50976

  • นายไพศาล สุขรัตน์
  • ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาคลี
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาคลี
  • รักษาการในตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอโกรกพระ

 

สื่อสารสนเทศอื่นๆ

nks logo

E SAR

ระบบสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

017949
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5
27
59
17717
608
807
17949

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-27 04:26

4

รายวิชาบังคับ

summarize p 1 summarize p 2 summarize p 3 summarize p 4
12 12 12 12
ทักษะการเรียนรู้
(ทร11001)
คณิตศาสตร์
(พค11001)
ภาษาไทย
(พท11001)
วิทยาศาสตร์
(พว11001)
       
summarize p 5 summarize p 6 summarize p 7 summarize p 8
12 12 12 12
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(พต11001)
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
(อช11001)
ทักษะการประกอบอาชีพ
(อช11002)
พัฒนาอาชีพใช้มีอยู่มีกิน
(อช11003)
       
summarize p 9 summarize p 10 summarize p 11 summarize p 12
12 12 12 12
เศรษฐกิจพอเพียง
(ทช11001)
สุขศึกษา พลศึกษา
(ทช11002)
ศิลปศึกษา
(ทช11003)
สังคมศึกษา
(สค11001)
       
summarize p 13 summarize p 14    
12 12    
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
(สค11002)
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
(สค11003)
 
 
       

4

รายวิชาบังคับ

summarize t 1 summarize t 2 summarize t 3 summarize t 4
12 12 12 12
ทักษะการเรียนรู้
(ทร21001)
คณิตศาสตร์
(พค21001)
ภาษาไทย
(พท21001)
วิทยาศาสตร์
(พว21001)
       
summarize t 5 summarize t 6 summarize t 7 summarize t 8
12 12 12 12
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(พต21001)
ช่องทางการพัฒนาสู่อาชีพ
(อช21001)
ทักษะการพัฒนาสู่อาชีพ
(อช21002)
พัฒนาอาชีพใช้มีความเข้มแข็ง
(อช21003)
       
summarize t 9 summarize t 10 summarize t 11 summarize t 12
12 12 12 12
เศรษฐกิจพอเพียง
(ทช21001)
สุขศึกษา พลศึกษา
(ทช21002)
ศิลปศึกษา
(ทช21003)
สังคมศึกษา
(สค21001)
       
summarize t 13 summarize t 14    
12 12    
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
(สค21002)
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
(สค21003)
 
 
       

4

รายวิชาบังคับ

summarize t 1 summarize t 2 summarize t 3 summarize t 4
12 12 12 12
ทักษะการเรียนรู้
(ทร31001)
คณิตศาสตร์
(พค31001)
ภาษาไทย
(พท31001)
วิทยาศาสตร์
(พว31001)
       
summarize t 5 summarize t 6 summarize t 7 summarize t 8
12 12 12 12
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
(พต31001)
ช่องทางการพัฒนาสู่อาชีพ
(อช31001)
ทักษะการพัฒนาสู่อาชีพ
(อช31002)
พัฒนาอาชีพใช้มีความเข้มแข็ง
(อช31003)
       
summarize t 9 summarize t 10 summarize t 11 summarize t 12
12 12 12 12
เศรษฐกิจพอเพียง
(ทช31001)
สุขศึกษา พลศึกษา
(ทช31002)
ศิลปศึกษา
(ทช31003)
สังคมศึกษา
(สค31001)
       
summarize t 13 summarize t 14    
12 12    
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
(สค31002)
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
(สค31003)
 
 

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ. All rights reserved.