ผู้บริหารสถานศึกษา

          50976

  • นายไพศาล สุขรัตน์
  • ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาคลี
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาคลี
  • รักษาการในตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอโกรกพระ

 

สื่อสารสนเทศอื่นๆ

nks logo

E SAR

ระบบสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

017929
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12
27
39
17717
588
807
17929

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 09:00

IMG 2156

 

♦ ประวัติสถานศึกษา ♦

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 โดยประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโกรกพระ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ

          ในระยะเริ่มก่อตั้งใช้พื้นที่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอโกรกพระ ซึ่งอาศัยอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระเป็นสำนักงาน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโกรกพระ และได้รับเงินบริจาคสมทบจากประชาชนชาวโกรกพระอีกจำนวนหนึ่ง istanbul escort โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดโกรกพระเหนือ ให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโกรกพระ และใช้บริเวณชั้นล่างเป็นที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระใช้ชื่อย่อว่า “กศน.อำเภอโกรกพระ" สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ. All rights reserved.