• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

aage

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

age

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การท่านต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

nOz97z.jpg

      วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

page

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

page

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

page

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.พรีเมี่่ยม และ กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565" ให้กับสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  

LINE ALBUM วันที่ 9 มกราคม 2565 ส่งความสุขให้น้องปี 3 ๒ 0

     วันที่ 9 มกราคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ และ กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารเข้าถึงยาก ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ตามนโยบาย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำของขวัญ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สะลี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

4680613
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3391
8513
37172
4591286
20600
258048
4680613

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์