• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

page

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

page

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.พรีเมี่่ยม และ กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565" ให้กับสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  

LINE ALBUM วันที่ 9 มกราคม 2565 ส่งความสุขให้น้องปี 3 ๒ 0

     วันที่ 9 มกราคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ และ กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารเข้าถึงยาก ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ตามนโยบาย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำของขวัญ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สะลี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

DSC 0003

          วันที่ 7 มกราคม 2565 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในการปฏิบัติตามมาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

6gqEY1.jpg

      วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

CGh0M0.jpg

      วันที่ 29 กันยายน 2564 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์กศน. อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042924
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
58
4656
16987
4964227
162708
220203
5042924

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์