• 011change1

page

          วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

age

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการ กศน.นครสวรรค์ ส่งศิษย์ถึงฝั่งฝัน แนะแนวอาชีพ ทางเลือกการศึกษาต่อ ของกลุ่ม กศน.อำเภอเขต 1 (ภาคเช้า) และ เขต 3 (ภาคบ่าย) โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

age

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับกลุ่มกศน.จังหวัด กลุ่ม"อู่ข้าว อู่น้ำ"

page

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8005111
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
444
5727
26605
7906611
220626
291739
8005111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์