• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

age

วันที่ 29 เมษายน2564 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ 

age

วันที่ 7 ถึง 8 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ 

page

          วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

age

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการ กศน.นครสวรรค์ ส่งศิษย์ถึงฝั่งฝัน แนะแนวอาชีพ ทางเลือกการศึกษาต่อ ของกลุ่ม กศน.อำเภอเขต 1 (ภาคเช้า) และ เขต 3 (ภาคบ่าย) โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

age

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับกลุ่มกศน.จังหวัด กลุ่ม"อู่ข้าว อู่น้ำ"

page

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

4680804
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3582
8513
37363
4591286
20791
258048
4680804

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์