• WEB 1500x300

การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอแม่เปิน

ageaa90918f1a4b9bd8.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา นางสาวอรณิชา บุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายเกษม นวลอินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะทำการลงพื้นที่นิเทศ 

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ณ กศน.อำเภอแม่เปิน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

LINE_ALBUM_-..__597cb02ddc6a8188a5.jpg LINE_ALBUM_-..__588cf3014cee2836d2.jpg LINE_ALBUM_-..__57bd9003fcb9ca778d.jpg LINE_ALBUM_-..__566f0666ff44981953.jpg LINE_ALBUM_-..__5561e160d9e0d36cbb.jpg LINE_ALBUM_-..__547c96cf4044aea15a.jpg LINE_ALBUM_-..__5319912694a12a4560.jpg LINE_ALBUM_-..__52ab080eb3270a12d7.jpg LINE_ALBUM_-..__5174eb8824154de4c1.jpg LINE_ALBUM_-..__50ceaac415ba72c705.jpg LINE_ALBUM_-..__49abbee770d8f0a13b.jpg LINE_ALBUM_-..__4839fadea49be10b9b.jpg LINE_ALBUM_-..__47d4d7d094870b230e.jpg LINE_ALBUM_-..__46f23ad431b1de8a85.jpg LINE_ALBUM_-..__45ec655cb73ed2da18.jpg LINE_ALBUM_-..__442365658c4aa05577.jpg LINE_ALBUM_-..__43af25fd99ec08a4a3.jpg LINE_ALBUM_-..__42c297cfc2d96c67b2.jpg LINE_ALBUM_-..__41c929c1ff7a73f4cd.jpg LINE_ALBUM_-..__4070e3e7f0069b9fbb.jpg LINE_ALBUM_-..__3928bc6814a36cad92.jpg LINE_ALBUM_-..__385354ad664117f780.jpg LINE_ALBUM_-..__3717d9d40476ec0d31.jpg LINE_ALBUM_-..__36091b49350841373a.jpg LINE_ALBUM_-..__35ed8d83d743a2767a.jpg LINE_ALBUM_-..__34ec3d38c9ac453c09.jpg LINE_ALBUM_-..__33df1eb2e162208626.jpg LINE_ALBUM_-..__32c72e5d7e8b3f9bd7.jpg LINE_ALBUM_-..__31ef8fbc9ae5bc5a70.jpg LINE_ALBUM_-..__3092e46e8d94bbdb89.jpg LINE_ALBUM_-..__2910851bbc8f1af034.jpg LINE_ALBUM_-..__2888654b647d91db91.jpg LINE_ALBUM_-..__2734d0eaf6a3df09eb.jpg LINE_ALBUM_-..__26590533f0d69b5943.jpg LINE_ALBUM_-..__25531140a1621672d1.jpg LINE_ALBUM_-..__24606013a958a224b1.jpg LINE_ALBUM_-..__230ad03f109b701437.jpg LINE_ALBUM_-..__22120d57f496ad5c64.jpg LINE_ALBUM_-..__2183cf8da5b7824335.jpg LINE_ALBUM_-..__201bbd27936ec7b35f.jpg LINE_ALBUM_-..__19ee8d80b9205411b2.jpg LINE_ALBUM_-..__18d820584f4c6b8530.jpg LINE_ALBUM_-..__1768ca28e3d16a7300.jpg LINE_ALBUM_-..__166731d42ae9a359b3.jpg LINE_ALBUM_-..__15adc2d78d8f654f20.jpg LINE_ALBUM_-..__141eb8fd9217fbe100.jpg LINE_ALBUM_-..__136594f8da251ba5e7.jpg LINE_ALBUM_-..__123628940455735f4e.jpg LINE_ALBUM_-..__11cdbbb5f0ecdd0dd3.jpg LINE_ALBUM_-..__105a37fa50e13eb0c3.jpg LINE_ALBUM_-..__9624c35694010a8cf.jpg LINE_ALBUM_-..__8a12b81d7a3b7185d.jpg LINE_ALBUM_-..__728010264c6760cce.jpg LINE_ALBUM_-..__6db01c2ced393173c.jpg LINE_ALBUM_-..__5a8f90fecaf5da638.jpg LINE_ALBUM_-..__44925d5cd7e75907f.jpg LINE_ALBUM_-..__3b716e0a66c002e02.jpg LINE_ALBUM_-..__2ff7a9f0580366901.jpg LINE_ALBUM_-..__11b34d7e65311fb8a.jpg LINE_ALBUM_-..__00e05bc4c6cd345d4.jpg

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3584772
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4119
11525
34124
3508920
230006
210539
3584772

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์