• WEB 1500x300

การประชุมแนวทางการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของสภาการศึกษา

age.jpg

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของสภาการศึกษา 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และสำนักงาน กศน. ดำเนินการร่วมกันเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีประเด็นคำถามได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการดำเนินงานฯ จำนวนผู้เรียน จำนวนบุคลาร การหบิหารจัดสรรงบประมาณและบุคลากร รายการค่าใช้จ่าย/เงินสนับสนุนจากรัฐ วิธีการขั้นตอน/เงื่อนไข/ข้อจำกัดในการเบิกจ่าย และการมส่วนราวมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบจากภาคสวนต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์LINE_ALBUM_16-..-65--__50.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__49.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__48.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__47.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__46.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__45.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__44.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__43.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__42.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__41.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__40.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__39.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__38.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__37.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__36.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__35.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__34.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__33.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__32.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__31.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__30.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__29.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__28.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__27.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__26.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__25.jpg

 

 

 

 

 

 

LINE_ALBUM_16-..-65--__24.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE_ALBUM_16-..-65--__23.jpg

 

 

 

 

 

 

LINE_ALBUM_16-..-65--__22.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__21.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__20.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__19.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__18.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__17.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__16.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__15.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__14.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__13.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__12.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__11.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__10.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__9.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__8.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__7.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__6.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__5.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__4.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__3.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__2.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__1.jpg

LINE_ALBUM_16-..-65--__0.jpg

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3584537
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3884
11525
33889
3508920
229771
210539
3584537

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์