• 011change1

การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอแม่วงก์

age.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา นางสาวอรณิชา บุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายเกษม นวลอินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะทำการลงพื้นที่นิเทศ 

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ณ กศน.อำเภอแม่วงก์ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

LINE_ALBUM_-..__73.jpg LINE_ALBUM_-..__72.jpg LINE_ALBUM_-..__71.jpg LINE_ALBUM_-..__70.jpg LINE_ALBUM_-..__69.jpg LINE_ALBUM_-..__68.jpg LINE_ALBUM_-..__67.jpg LINE_ALBUM_-..__66.jpg LINE_ALBUM_-..__65.jpg LINE_ALBUM_-..__64.jpg LINE_ALBUM_-..__63.jpg LINE_ALBUM_-..__62.jpg LINE_ALBUM_-..__61.jpg LINE_ALBUM_-..__60.jpg LINE_ALBUM_-..__59.jpg LINE_ALBUM_-..__58.jpg LINE_ALBUM_-..__57.jpg LINE_ALBUM_-..__56.jpg LINE_ALBUM_-..__55.jpg LINE_ALBUM_-..__54.jpg LINE_ALBUM_-..__53.jpg LINE_ALBUM_-..__52.jpg LINE_ALBUM_-..__51.jpg LINE_ALBUM_-..__50.jpg LINE_ALBUM_-..__49.jpg LINE_ALBUM_-..__48.jpg LINE_ALBUM_-..__47.jpg LINE_ALBUM_-..__46.jpg LINE_ALBUM_-..__45.jpg LINE_ALBUM_-..__44.jpg LINE_ALBUM_-..__43.jpg LINE_ALBUM_-..__42.jpg LINE_ALBUM_-..__41.jpg LINE_ALBUM_-..__40.jpg LINE_ALBUM_-..__39.jpg LINE_ALBUM_-..__38.jpg LINE_ALBUM_-..__37.jpg LINE_ALBUM_-..__36.jpg LINE_ALBUM_-..__35.jpg LINE_ALBUM_-..__34.jpg LINE_ALBUM_-..__33.jpg LINE_ALBUM_-..__32.jpg LINE_ALBUM_-..__31.jpg LINE_ALBUM_-..__30.jpg LINE_ALBUM_-..__29.jpg LINE_ALBUM_-..__28.jpg LINE_ALBUM_-..__27.jpg LINE_ALBUM_-..__26.jpg LINE_ALBUM_-..__25.jpg LINE_ALBUM_-..__24.jpg LINE_ALBUM_-..__23.jpg LINE_ALBUM_-..__22.jpg LINE_ALBUM_-..__21.jpg LINE_ALBUM_-..__20.jpg LINE_ALBUM_-..__19.jpg LINE_ALBUM_-..__18.jpg LINE_ALBUM_-..__17.jpg LINE_ALBUM_-..__16.jpg LINE_ALBUM_-..__15.jpg LINE_ALBUM_-..__14.jpg LINE_ALBUM_-..__13.jpg LINE_ALBUM_-..__12.jpg LINE_ALBUM_-..__11.jpg LINE_ALBUM_-..__10.jpg LINE_ALBUM_-..__9.jpg LINE_ALBUM_-..__8.jpg LINE_ALBUM_-..__7.jpg LINE_ALBUM_-..__6.jpg LINE_ALBUM_-..__5.jpg LINE_ALBUM_-..__4.jpg LINE_ALBUM_-..__3.jpg LINE_ALBUM_-..__2.jpg LINE_ALBUM_-..__1.jpg LINE_ALBUM_-..__0.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7965701
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6170
11153
59090
7845139
181216
291739
7965701

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์