กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย หมู่ 8 บ้านเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 087-8506147 kawin3663@gmail.com
ครู กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย

รูปถ่าย

นายกานต์กวิน บุญเกษม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย

 เบอร์โทร 0644160738

 

S 240246794

นายกฤษฎา ใจมัง

ตำแหน่ง ครู

 เบอร์โทร 0889462965

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
049909
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
14
54
243
48757
2248
2391
49909

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-27 05:05

ศกร.อำเภอพยุกหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพยุหะวิทยา ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ขอให้นักศึกษา ทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบ การแต่งการให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยและเตรียมอุปกรณ์ ในการเข้าห้องสอบให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา ดินสอ 2B ยางลบ เป็นต้น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพยุหะคีรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายกานต์กวิน บุญเกษม ครู กศน. ตำบลท่าน้ำอ้อย ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน ม.3 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับประชาชน จำนวน 18 คน โดยมี นางนลินี สุขเส็ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ทักษะชีวิต 66

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพยุหะคีรี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นายกานต์กวิน บุญเกษม ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อย ดำเนินการจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ

จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำอาหารขนม วิชาการทำขนมกล้วยทอดโมเลน ณ กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย บ้านเขาไม้เดน หมู่ 8 บ้านตำบลน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวสมคิด ลักศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
การทำขนมโมเลน
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพยุหะคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้
นายกานต์กวิน บุญเกษม ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อย ดำเนินการจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเปลจากเศษผ้า
วิชาการทำเปลจากเศษผ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองบ้านเหล็ก หมู่ 2 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางบุญถม อนันทสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
เปล

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพยุหะคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้
นายกานต์กวิน บุญเกษม ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อย ดำเนินการจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำอาหารขนม
วิชาการทำขนมโรตีกรอบและขนมปังกรอบ ณ กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย บ้านเขาไม้เดน หมู่ 8 บ้านตำบลน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวสมคิด ลักศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
การทำขนมโรตรีกรอบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

นางสาวทิพวรรณ สันติสำราญวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพยุหะคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้
นายกานต์กวิน บุญเกษม ครู กศน.ตำบลน้ำอ้อย ดำเนินการจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำไม้กวาดดอดหญ้า
วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าดาน หมู่ 3 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ศรศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีนายกฤษฎา ใจมัง ครู สกร.อำเภอพยุหะคีรี นิเทศการจัดกิจกรรม
 
ไม้กวาดดอกหญ้า

หน้าที่ 1 จาก 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์