ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน)

รายชื่อผู้สมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน)

(((รายละเอียดคลิก)))

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์