วัดเทพสามัคคีธรรม เลขที่ 210 หมู่ 12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 087-2014144 aom_0712@hotmail.com จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลบางม่วง

163262

นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 เบอร์โทร 087-2014144

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
030466
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
86
97
577
29111
1390
1379
30466

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-16 21:30

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

 

1.  นายศราวุธ               รักกลิ่น        ประธาน

2.  นางสุดประเสริฐ         ไวยขจร       รองประธาน

3.  นางสาวธนิษฐา          ฟักศรี         กรรมการ

4.  นางสาวญาดา           กิมิพันธุ์       กรรมการ

5.  น.ส.อรณัฐ                บำรุงชาติ     กรรมการ

6.  นางสาวอรยา            โพกโต         เหรัญญิก

7.  นางสาวลักษณา         พินิจ           กรรมการและเลขาฯ

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลบางม่วง

 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง                    ประธาน

2.  นางมะลิ  หุ่นสะดี                                                       กรรมการ

3.  นางมันทนา  กลิ่นนิ่มนวล                                          กรรมการ

4.  นางสนธยา  เปรมสมบัติ                                            กรรมการ

5.  นายมานพ  แสงสร้อย                                                กรรมการ

6.  นายสุชิน  ขาวเอี่ยม                                                   กรรมการ

7.  นายสุชาติ  ตาลยิ้ม                                                     กรรมการ

8.  นายอนันต์  ทองใจเย็น                                                กรรมการ

9.  นายเสกสิทธิ์  มั่นเรืองศรี                                             กรรมการ

10.  นายวินัย  วีระพงษ์                                                     กรรมการ

11.  นายทองแดง  อินทร์เพ็ญ                                           กรรมการ

12.  นายวิน  วงษ์จันทร์                                                     กรรมการ

13.  นายเล็ก  วาสนาปัญญาภากุล                                    กรรมการ

14.  นายแมน  รักกลิ่น                                                      กรรมการ

15.  นายสมาน  ก้อนสุวรรณ                                             กรรมการ

16.  นายสุรศักดิ์  กรวยทอง                                              กรรมการ

17.  นางสาวสุนันทา  ศรีษะเกตุ                                        กรรมการ

18.  นายทรัพย์  กลิ่นฤทธิ์                                                 กรรมการ

19.  นายวิโรจน์  ส้มมีสี                                                     กรรมการ

20.  นายเชาว์  ยมจันทร์                                                   กรรมการ

21.  นายสมบูรณ์  บุญปกครอง                                         กรรมการ

22.  นางสาลี่  สระศรี                                                         กรรมการ

23.  นายเทียน  โพธิพล                                                      กรรมการ

24.  นายศิริศักดิ์  ไชยะ                                                      กรรมการ

25.  นายศราวุธ  รักกลิ่น                                                    กรรมการองค์กรนักศึกษา

26.  นางสุดประเสริฐ  ไวยขจร                                          กรรมการองค์กรนักศึกษา

27.  นายเฉลียว  เพ็ชรวาว                                                 กรรมการอาสาสมัคร

28.  นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี                                                  กรรมการและเลขานุการ

 IMG 25631203 09100420170215 092750

    1.      ประวัติความเป็นมา
                    กศน.ตำบลบางม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์ สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามประกาศ  เมื่อวันที่  2541 โดยเดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางม่วง โดยใช้ห้องห้องสมุดของโรงเรียนบ้านคุ้งวารีตำบลบางม่วงเป็นที่ทำงานละพบกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ตำบลบางม่วง และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบางม่วง และได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยตำบลบางม่วงเนื่องจากสถานีอนามัยตำบลบางม่วงจะปรับปรุงห้องและอาคารใหม่จึงต้องย้ายสถานที่พบกลุ่มมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงเป็นสถานที่พบกลุ่มในปัจจุบันและได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบล ตามหนังสืองาน กศน.ที่ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552  เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.โดยเลขาธิการ กศน นายอภิชาต  จีระวุฒิ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกแห่งและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล และรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลบางม่วง   จำนวน  12  หมู่บ้าน 2,933 ครัวเรือน

 บุคลากร กศน.ตำบลบางม่วง
นางจารุพิมพ์   พุ่มศรี                         ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางม่วง

        ตำบลบางม่วง มีหมู่บ้านในการดูแลทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยมี นายสุชาติ  ตาลยิ้ม เป็นกำนัน       ตำบลบางม่วง  ซึ่งแบ่งหมู่บ้านออกได้ดังนี้

                   หมู่ที่ 1  บ้านยางงาม               ผู้ใหญ่บ้าน : นางชนัญญา  สวนกระจ่าง
             หมู่ที่ 2  บ้านบางม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน : นางสนธยา  เปรมสมบัติ
             หมู่ที่ 3  บ้านบางม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน : นายสมศักดิ์  เกยอินทร์
             หมู่ที่ 4  บ้านบางม่วง               กำนัน : นายสุชาติ  ตาลยิ้ม
             หมู่ที่ 5  บ้านคุ้งวารี                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายยุทธนา  ปานกรด
             หมู่ที่ 6  บ้านคุ้งวารี                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิรัตน์  ใยเย็น
             หมู่ที่ 7  บ้านเกาะตาเทพ           ผู้ใหญ่บ้าน : นายบุญธรรม  พุทธชาด
             หมู่ที่ 8  บ้านดอนดู่                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายทินกร  มั่นทรัพย์
             หมู่ที่ 9  บ้านคลองลาดเค้า         ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิสูตร  วงษ์จันทร์
             หมู่ที่ 10 บ้านนาพงษ์               ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิโรจน์  วรผล
             หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา          ผู้ใหญ่บ้าน : นายชิงชัย  แสงสุวรรณ์
             หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี           ผู้ใหญ่บ้าน : นางนิตยา  วงษ์จันทร์ 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลบางม่วง  จังหวัดนครสวรรค์ 

ตั้งอยู่ที่วัดเทพสามัคคีธรรม  เลขที่ 210  หมู่ 12  ตำบลบางม่วง

อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 087-2014144 (ครูเป็ด)

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 -16.30 น. 

Facebook :

 https://www.facebook.กศนตำบลบางม่วง

https://www.facebook.com/ja.poom.1

 แผนที่ตั้งและการเดินทาง

วัดเทพสามัคคีธรรม

 
 
 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

           ตำบลบางม่วง แต่เดิมนั้นอยู่กับตำบลวัดไทรย์โดยอาศัยลำน้ำปิงในการคมนาคม เพราะสมัยก่อนการคมนาคมทางบกยังไม่นิยม แต่ต่อมาได้มีถนนหนทางเกิดขึ้นมาหลายสายจนเป็นที่นิยมเดินทางกันโดยทางบก การคมนาคมทางน้ำจึงหมดไป เมื่อการคมนาคมสะดวกตำบลบางม่วงจึงแยกมาตั้งเอง โดยนำชื่อวัดบาง ม่วงที่อยู่ในตำบลวัดไทรย์มาตั้งเป็นชื่อตำบล เพราะคนส่วนมากจะเคารพนับถือสักการะบูชา และสาเหตุที่ตั้งชื่ออีกประการหนึ่ง ก็เพราะหมู่บ้านในตำบลนี้มีการปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก จึงนำมาตั้งเป็นชื่อ "ตำบลบางม่วง"

ที่ตั้ง

          ตำบลบางม่วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ติดกับเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ระยะทางห่าง จากที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 6 กิโลเมตร (ทางรถยนต์)

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลบ้านมะเกลือ                             อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลวัดไทรย์                                   อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลบึงเสนาท                                 อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลวัดไทรย์และตำบลบ้านแก่ง        อำเภอเมืองนครสวรรค์

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ำจากแม่น้ำปิง พื้นที่เป็นแอ่ง ที่ราบมีลักษณะเป็นสันริมน้ำ ทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออกของตำบลลาดลงสู่พื้นที่ราบลุ่มทางตอนกลางและเหนือของตำบล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไป ที่สำคัญได้แก่ บึงพระซึ่งปัจจุบันประชาชนได้อาศัยนำจากบึงนี้ใช้ในการเกษตรบางส่วน ตำบลบางม่วงมีพื้นที่ตำบลด้านตะวันตกและด้านใต้ติดต่อกับแม่น้ำปิง จากแม่น้ำสายนี้จะมีคลองซอยหลายสายแยกเข้าสู่ตอนกลางของตำบล ส่วนใหญ่ไปสิ้นสุดที่ หนอง บึงต่างๆที่มีอยู่ในตำบล

แผนที่ตำบลบางม่วง

แผนที่

ชื่อผู้นำท้องถิ่น

หมู่ที่             ชื่อหมู่บ้าน                                   ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1                 บ้านยางงาม                                นางชนัญญา  สวนกระจ่าง

2                 บ้านบางม่วง                                นางสนธยา  เปรมสมบัติ

3                 บ้านบางม่วง                                นายสมศักดิ์  เกยอินทร์

4                 บ้านบางม่วง                                นายสุชาติ  ตาลยิ้ม

5                 บ้านคุ้งวารี                                  นายยุทธนา  ปานกรด

6                 บ้านคุ้งวารี                                  นายวิรัตน์  ใยเย็น

7                 บ้านเกาะตาเทพ                           นายบุญธรรม  พุทธชาติ       

8                 บ้านดอนดู่                                   นายทินกร  มั่นทรัพย์

9                 บ้านคลองลาดเคล้า                      นายวิสูตร  วงษ์จันทร์

10                บ้านนาพงษ์                                 นายวิโรจน์  วรผล

11                บ้านนิเวศพัฒนา                          นายชิงชัย  แสงสุวรรณ์

12                บ้านเทพสามัคคี                           นางนิตยา  วงษ์จันทร์