วัดเทพสามัคคีธรรม เลขที่ 210 หมู่ 12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 087-2014144 aom_0712@hotmail.com จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลบางม่วง

163262

นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 เบอร์โทร 087-2014144

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
028660
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
54
71
277
28068
963
1751
28660

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 15:53

กรรมการสถานศึกษา

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลบางม่วง

 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง                    ประธาน

2.  นางมะลิ  หุ่นสะดี                                                       กรรมการ

3.  นางมันทนา  กลิ่นนิ่มนวล                                          กรรมการ

4.  นางสนธยา  เปรมสมบัติ                                            กรรมการ

5.  นายมานพ  แสงสร้อย                                                กรรมการ

6.  นายสุชิน  ขาวเอี่ยม                                                   กรรมการ

7.  นายสุชาติ  ตาลยิ้ม                                                     กรรมการ

8.  นายอนันต์  ทองใจเย็น                                                กรรมการ

9.  นายเสกสิทธิ์  มั่นเรืองศรี                                             กรรมการ

10.  นายวินัย  วีระพงษ์                                                     กรรมการ

11.  นายทองแดง  อินทร์เพ็ญ                                           กรรมการ

12.  นายวิน  วงษ์จันทร์                                                     กรรมการ

13.  นายเล็ก  วาสนาปัญญาภากุล                                    กรรมการ

14.  นายแมน  รักกลิ่น                                                      กรรมการ

15.  นายสมาน  ก้อนสุวรรณ                                             กรรมการ

16.  นายสุรศักดิ์  กรวยทอง                                              กรรมการ

17.  นางสาวสุนันทา  ศรีษะเกตุ                                        กรรมการ

18.  นายทรัพย์  กลิ่นฤทธิ์                                                 กรรมการ

19.  นายวิโรจน์  ส้มมีสี                                                     กรรมการ

20.  นายเชาว์  ยมจันทร์                                                   กรรมการ

21.  นายสมบูรณ์  บุญปกครอง                                         กรรมการ

22.  นางสาลี่  สระศรี                                                         กรรมการ

23.  นายเทียน  โพธิพล                                                      กรรมการ

24.  นายศิริศักดิ์  ไชยะ                                                      กรรมการ

25.  นายศราวุธ  รักกลิ่น                                                    กรรมการองค์กรนักศึกษา

26.  นางสุดประเสริฐ  ไวยขจร                                          กรรมการองค์กรนักศึกษา

27.  นายเฉลียว  เพ็ชรวาว                                                 กรรมการอาสาสมัคร

28.  นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี                                                  กรรมการและเลขานุการ

Super User