วัดเทพสามัคคีธรรม เลขที่ 210 หมู่ 12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 087-2014144 aom_0712@hotmail.com จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลบางม่วง

163262

นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 เบอร์โทร 087-2014144

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
028650
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
44
71
267
28068
953
1751
28650

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 11:56

ข้อมูลทั่วไป ตำบลบางม่วง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

           ตำบลบางม่วง แต่เดิมนั้นอยู่กับตำบลวัดไทรย์โดยอาศัยลำน้ำปิงในการคมนาคม เพราะสมัยก่อนการคมนาคมทางบกยังไม่นิยม แต่ต่อมาได้มีถนนหนทางเกิดขึ้นมาหลายสายจนเป็นที่นิยมเดินทางกันโดยทางบก การคมนาคมทางน้ำจึงหมดไป เมื่อการคมนาคมสะดวกตำบลบางม่วงจึงแยกมาตั้งเอง โดยนำชื่อวัดบาง ม่วงที่อยู่ในตำบลวัดไทรย์มาตั้งเป็นชื่อตำบล เพราะคนส่วนมากจะเคารพนับถือสักการะบูชา และสาเหตุที่ตั้งชื่ออีกประการหนึ่ง ก็เพราะหมู่บ้านในตำบลนี้มีการปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก จึงนำมาตั้งเป็นชื่อ "ตำบลบางม่วง"

ที่ตั้ง

          ตำบลบางม่วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ติดกับเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ระยะทางห่าง จากที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 6 กิโลเมตร (ทางรถยนต์)

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลบ้านมะเกลือ                             อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลวัดไทรย์                                   อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลบึงเสนาท                                 อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลวัดไทรย์และตำบลบ้านแก่ง        อำเภอเมืองนครสวรรค์

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ำจากแม่น้ำปิง พื้นที่เป็นแอ่ง ที่ราบมีลักษณะเป็นสันริมน้ำ ทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออกของตำบลลาดลงสู่พื้นที่ราบลุ่มทางตอนกลางและเหนือของตำบล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไป ที่สำคัญได้แก่ บึงพระซึ่งปัจจุบันประชาชนได้อาศัยนำจากบึงนี้ใช้ในการเกษตรบางส่วน ตำบลบางม่วงมีพื้นที่ตำบลด้านตะวันตกและด้านใต้ติดต่อกับแม่น้ำปิง จากแม่น้ำสายนี้จะมีคลองซอยหลายสายแยกเข้าสู่ตอนกลางของตำบล ส่วนใหญ่ไปสิ้นสุดที่ หนอง บึงต่างๆที่มีอยู่ในตำบล

แผนที่ตำบลบางม่วง

แผนที่

ชื่อผู้นำท้องถิ่น

หมู่ที่             ชื่อหมู่บ้าน                                   ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1                 บ้านยางงาม                                นางชนัญญา  สวนกระจ่าง

2                 บ้านบางม่วง                                นางสนธยา  เปรมสมบัติ

3                 บ้านบางม่วง                                นายสมศักดิ์  เกยอินทร์

4                 บ้านบางม่วง                                นายสุชาติ  ตาลยิ้ม

5                 บ้านคุ้งวารี                                  นายยุทธนา  ปานกรด

6                 บ้านคุ้งวารี                                  นายวิรัตน์  ใยเย็น

7                 บ้านเกาะตาเทพ                           นายบุญธรรม  พุทธชาติ       

8                 บ้านดอนดู่                                   นายทินกร  มั่นทรัพย์

9                 บ้านคลองลาดเคล้า                      นายวิสูตร  วงษ์จันทร์

10                บ้านนาพงษ์                                 นายวิโรจน์  วรผล

11                บ้านนิเวศพัฒนา                          นายชิงชัย  แสงสุวรรณ์

12                บ้านเทพสามัคคี                           นางนิตยา  วงษ์จันทร์

Super User