วัดเทพสามัคคีธรรม เลขที่ 210 หมู่ 12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 087-2014144 aom_0712@hotmail.com จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลบางม่วง

163262

นางจารุพิมพ์  พุ่มศรี

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 เบอร์โทร 087-2014144

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
030180
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21
45
291
29111
1104
1379
30180

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-14 04:58

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลบางม่วง

 IMG 25631203 09100420170215 092750

    1.      ประวัติความเป็นมา
                    กศน.ตำบลบางม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์ สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามประกาศ  เมื่อวันที่  2541 โดยเดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางม่วง โดยใช้ห้องห้องสมุดของโรงเรียนบ้านคุ้งวารีตำบลบางม่วงเป็นที่ทำงานละพบกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ตำบลบางม่วง และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบางม่วง และได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยตำบลบางม่วงเนื่องจากสถานีอนามัยตำบลบางม่วงจะปรับปรุงห้องและอาคารใหม่จึงต้องย้ายสถานที่พบกลุ่มมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงเป็นสถานที่พบกลุ่มในปัจจุบันและได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบล ตามหนังสืองาน กศน.ที่ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552  เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.โดยเลขาธิการ กศน นายอภิชาต  จีระวุฒิ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกแห่งและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล และรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลบางม่วง   จำนวน  12  หมู่บ้าน 2,933 ครัวเรือน

 บุคลากร กศน.ตำบลบางม่วง
นางจารุพิมพ์   พุ่มศรี                         ครู กศน.ตำบลบางม่วง

 ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางม่วง

        ตำบลบางม่วง มีหมู่บ้านในการดูแลทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยมี นายสุชาติ  ตาลยิ้ม เป็นกำนัน       ตำบลบางม่วง  ซึ่งแบ่งหมู่บ้านออกได้ดังนี้

                   หมู่ที่ 1  บ้านยางงาม               ผู้ใหญ่บ้าน : นางชนัญญา  สวนกระจ่าง
             หมู่ที่ 2  บ้านบางม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน : นางสนธยา  เปรมสมบัติ
             หมู่ที่ 3  บ้านบางม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน : นายสมศักดิ์  เกยอินทร์
             หมู่ที่ 4  บ้านบางม่วง               กำนัน : นายสุชาติ  ตาลยิ้ม
             หมู่ที่ 5  บ้านคุ้งวารี                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายยุทธนา  ปานกรด
             หมู่ที่ 6  บ้านคุ้งวารี                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิรัตน์  ใยเย็น
             หมู่ที่ 7  บ้านเกาะตาเทพ           ผู้ใหญ่บ้าน : นายบุญธรรม  พุทธชาด
             หมู่ที่ 8  บ้านดอนดู่                 ผู้ใหญ่บ้าน : นายทินกร  มั่นทรัพย์
             หมู่ที่ 9  บ้านคลองลาดเค้า         ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิสูตร  วงษ์จันทร์
             หมู่ที่ 10 บ้านนาพงษ์               ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิโรจน์  วรผล
             หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา          ผู้ใหญ่บ้าน : นายชิงชัย  แสงสุวรรณ์
             หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี           ผู้ใหญ่บ้าน : นางนิตยา  วงษ์จันทร์ 

 

 

 

 

Super User