• Header  2

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

Director2

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1326597
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2572
4199
31578
1269232
77323
144644
1326597
Your IP: 192.168.1.1
2021-09-19 14:40

โครงการอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำ(ครู ข และครู ค) โครงการดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

36503dc9423f32b5ccd37270c33c7ef6.jpgวันที่ 13 มีนาคม 264 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำ(ครู ข และครู ค) โครงการดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู กศน.ตำบล ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ เช่นโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม Microsoft Powerpoint แก่วิทยากรแกนนำ(ครู ข และครู ค) เพื่อนำไปใช้สอนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มผู้ตกงานได้รับผลกระทบจากโควิท 19 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงาน กศน. และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการ Upskill และ Reskill ต่อไป ณ โรงแรม 42ซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์

3d07c58f147790d9e7a6bc4a11a29794.jpg

2ce486eec2c11649ed8bd8c982e22e03.jpg

8c8a245a05063dc30b55ce4e6d3dd049.jpg

7f0de90e87e8651aca6de73f12157b82.jpg

e0c8b26f9a18a366b97967884e98f298.jpg

e3f4548e78c6cdff8ab878237c3299f2.jpg

339dc519d4281c3bfc0065bb137be432.jpg

597234e57bc36e1979e434dd491372c1.jpg

990b4aae431a61ff3cb3ea39237255b7.jpg

fda7bce0d1c376f877d25a718fb61194.jpg

d6ddf032606cd96a4a69f22b03d378cc.jpg

4804f69bf295ced4d619e8a1bb51b20f.jpg

e29d1bed83eb82628a3a34db89cb420a.jpg

a90c17580d7ed7418ed659f460c0a3a0.jpg

9b5853067704c41c809e3a9803d27b8b.jpg

b74a7b628f2b881e8feb041b6c830edd.jpg

7c049b88f51b9663a356c4479bf00365.jpg

59d1d8bb37e57017e7f628f5c347b0ca.jpg

 

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์