• A

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์กศน. ตำบลในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 af5a7e582aa542a5e96c81aa8d744d21.jpg

      วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์กศน. ตำบลในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 

      โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการได้มีการจัดอบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ กศน.ตำบล ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ อบรมวิธีการเขียนข่าวกิจกรรมและข่าวน่ารู้ต่าง ๆ อบรมการใช้ภาพและการแก้ไขภาพประกอบการลงข่าวกิจกรรมด้วยโปรแกรมPhotoshop โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู กศน.ตำบลสามารถใช้งานและพัฒนาเว็บไซต์ของ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในตำบลของตนเองได้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสรรค์

2097b0e7d0e02dcf51c480bd98964322.jpg

bf001af1427b33202e4994777c0ee8f5.jpg

38ee2e8500450a9453cb249fad95e45d.jpg

bf03718954cc343b7a4ff1dcbcca60c8.jpg

eb3c204c01835218c0c8c025479bb402.jpg

d7bfccb7c158c21361a8f9f3506e4d7b.jpg

c78b75384e050821ae88661617503070.jpg

e3adec6d3a3dcada9eecb358da2dbc4f.jpg

250d52e2a471fa4cd231bc09284ba2f4.jpg

5d2151968e19ada449eb5ea134c06fbc.jpg

f0cb50af431900a81f8c24b96d131a27.jpg

dbab7410a171a33ddb8e7c897e7195ee.jpg

76d8b3f2ff4b7ae6faad05f6a815eaa6.jpg

16e5224e5c7ff37c25097007f78283a5.jpg

80920fd5efb999f582c9354f295e7990.jpg

ceb37e4f1bd7738381aa0ed6444762c6.jpg

22e60611062f01b5532371aab5eaac1a.jpg

dbc6407e51941c76304574fadd6e7de1.jpg

4c648327f43c9bec15c820cce65df2d1.jpg

727499c6c0fc83485897f8091528a95d.jpg

c1c738fc9c3723d82165dd29898955b1.jpg

3f9683c61d42b3152a7cbd9c52d0a4ed.jpg

9b6e86ba05224d278aa2db01f09c1c47.jpg

8fbb01f79a84cdb0a4bc8d5377f78877.jpg

88593cbdcbf0170babf77c1c852bedbc.jpg

af26e670569155928208399c3b9d76fc.jpg

396f950a297bc48fff73281704580d47.jpg

10959446257f49a862167f05cb2ea6c6.jpg

e1620a3617901a6dc5400acafeb133c5.jpg

9982f526e0015b6421e739925b06f36a.jpg

4aed2350d8d2b69f51a17610a7508255.jpg

fbacbca499fe39f786ec6f6663d1267f.jpg

d5c8ed878f1d622cdbd779e799458e8a.jpg

7cd93492a415431bac5afa666c8c32d1.jpg

b75a380e263d239280db43e4f053883e.jpg

e537022e220c18f4ae94f334b44b3222.jpg

3740d38bfa17436b9159a39844fcd27e.jpg

e3f1e8c42a89cc5baabe578d6c9bb0be.jpg

36d2b33831ea1779b7e42b7c589732c3.jpg

cbd205e08de15581a98f6ec303b34a36.jpg

06f3054ad92e42598b16429e1a6f42bf.jpg

015c2d8108fe5ca7f401bfc8672e0494.jpg

b4637a293381bdb7bc684da0b8606b5c.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 0

Yesterday 1

Week 0

Month 22

All 132

Currently are 173 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์