โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

page

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ บรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

โดยมีการอบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านโดยใช้โปรแกรม Spatial Metaverse (โลกเสมือนจริง) บูรณาการเข้ากับกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน การอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การอบรมการเรียนรู้เรื่องการละมิดลิขสิทธิ์หนังสือและสื่อการเรียนรู้ การอบรมการลงข่าวและสื่อส่งเสริมการอ่านลงเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน และการอบรมรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน DMIS ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6311540
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3880
10629
44395
6222312
143714
213759
6311540

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์