• 011change1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

page

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ บรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

โดยมีการอบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านโดยใช้โปรแกรม Spatial Metaverse (โลกเสมือนจริง) บูรณาการเข้ากับกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน การอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การอบรมการเรียนรู้เรื่องการละมิดลิขสิทธิ์หนังสือและสื่อการเรียนรู้ การอบรมการลงข่าวและสื่อส่งเสริมการอ่านลงเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน และการอบรมรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน DMIS ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7487078
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3177
7682
31117
7380670
279965
234638
7487078

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์