โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

page

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสา การบรรยายประกอบการแสดงจากคณะวิทยากรกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกศน.กับการจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องลักษณะการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. โดยนางพิศมัย นันท์พงศ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบัว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และบุคลิกภาพและการสื่อสารอาสาสมัคร กศน. โดยนายสาวจุฬาพร บุญศักดาพร และนางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม ข้าราชการครู และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุธ์การทำงานของอาสาสมัคร กศน. โดยนางสาวรัฐภรณ์ ดีรอด และนางสาวชรินทิพย์ โชติศรี ข้าราชการครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6310977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3317
10629
43832
6222312
143151
213759
6310977

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์