• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย

age.jpg

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวขวัญฤทัย ดูลาสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายนันทวรรธน์ สมยา นักวิชาการศึกษา และนายเกษม นวลอินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะทำการลงพื้นที่นิเทศ 

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ณ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

LINE_ALBUM_-..__9.jpg LINE_ALBUM_-..__107.jpg LINE_ALBUM_-..__106.jpg LINE_ALBUM_-..__105.jpg LINE_ALBUM_-..__104.jpg LINE_ALBUM_-..__103.jpg LINE_ALBUM_-..__102.jpg LINE_ALBUM_-..__101.jpg LINE_ALBUM_-..__100.jpg LINE_ALBUM_-..__99.jpg LINE_ALBUM_-..__98.jpg LINE_ALBUM_-..__97.jpg LINE_ALBUM_-..__96.jpg LINE_ALBUM_-..__95.jpg LINE_ALBUM_-..__94.jpg LINE_ALBUM_-..__93.jpg LINE_ALBUM_-..__92.jpg LINE_ALBUM_-..__91.jpg LINE_ALBUM_-..__90.jpg LINE_ALBUM_-..__89.jpg LINE_ALBUM_-..__88.jpg LINE_ALBUM_-..__87.jpg LINE_ALBUM_-..__86.jpg LINE_ALBUM_-..__85.jpg LINE_ALBUM_-..__84.jpg LINE_ALBUM_-..__83.jpg LINE_ALBUM_-..__82.jpg LINE_ALBUM_-..__81.jpg LINE_ALBUM_-..__80.jpg LINE_ALBUM_-..__79.jpg LINE_ALBUM_-..__78.jpg LINE_ALBUM_-..__77.jpg LINE_ALBUM_-..__76.jpg LINE_ALBUM_-..__75.jpg LINE_ALBUM_-..__74.jpg LINE_ALBUM_-..__73.jpg LINE_ALBUM_-..__72.jpg LINE_ALBUM_-..__71.jpg LINE_ALBUM_-..__70.jpg LINE_ALBUM_-..__69.jpg LINE_ALBUM_-..__68.jpg LINE_ALBUM_-..__67.jpg LINE_ALBUM_-..__66.jpg LINE_ALBUM_-..__65.jpg LINE_ALBUM_-..__64.jpg LINE_ALBUM_-..__63.jpg LINE_ALBUM_-..__62.jpg LINE_ALBUM_-..__61.jpg LINE_ALBUM_-..__60.jpg LINE_ALBUM_-..__59.jpg LINE_ALBUM_-..__58.jpg LINE_ALBUM_-..__57.jpg LINE_ALBUM_-..__56.jpg LINE_ALBUM_-..__55.jpg LINE_ALBUM_-..__54.jpg LINE_ALBUM_-..__53.jpg LINE_ALBUM_-..__52.jpg LINE_ALBUM_-..__51.jpg LINE_ALBUM_-..__50.jpg LINE_ALBUM_-..__49.jpg LINE_ALBUM_-..__48.jpg LINE_ALBUM_-..__47.jpg LINE_ALBUM_-..__46.jpg LINE_ALBUM_-..__45.jpg LINE_ALBUM_-..__44.jpg LINE_ALBUM_-..__43.jpg LINE_ALBUM_-..__42.jpg LINE_ALBUM_-..__41.jpg LINE_ALBUM_-..__40.jpg LINE_ALBUM_-..__39.jpg LINE_ALBUM_-..__38.jpg LINE_ALBUM_-..__37.jpg LINE_ALBUM_-..__36.jpg LINE_ALBUM_-..__35.jpg LINE_ALBUM_-..__34.jpg LINE_ALBUM_-..__33.jpg LINE_ALBUM_-..__32.jpg LINE_ALBUM_-..__31.jpg LINE_ALBUM_-..__30.jpg LINE_ALBUM_-..__29.jpg LINE_ALBUM_-..__28.jpg LINE_ALBUM_-..__27.jpg LINE_ALBUM_-..__26.jpg LINE_ALBUM_-..__25.jpg LINE_ALBUM_-..__24.jpg LINE_ALBUM_-..__23.jpg LINE_ALBUM_-..__22.jpg LINE_ALBUM_-..__21.jpg LINE_ALBUM_-..__20.jpg LINE_ALBUM_-..__19.jpg LINE_ALBUM_-..__18.jpg LINE_ALBUM_-..__17.jpg LINE_ALBUM_-..__16.jpg LINE_ALBUM_-..__15.jpg LINE_ALBUM_-..__14.jpg LINE_ALBUM_-..__13.jpg LINE_ALBUM_-..__12.jpg LINE_ALBUM_-..__11.jpg LINE_ALBUM_-..__10.jpg LINE_ALBUM_-..__8.jpg LINE_ALBUM_-..__7.jpg LINE_ALBUM_-..__6.jpg LINE_ALBUM_-..__5.jpg LINE_ALBUM_-..__4.jpg LINE_ALBUM_-..__3.jpg LINE_ALBUM_-..__2.jpg LINE_ALBUM_-..__1.jpg LINE_ALBUM_-..__0.jpg

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042910
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
44
4656
16973
4964227
162694
220203
5042910

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์