• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอลาดยาว

age.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา และนายนันทวรรธน์ สมยา นักวิชาการศึกษา เป็นคณะทำการลงพื้นที่นิเทศ 

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ณ กศน.อำเภอลาดยาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_882022--.-__120.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__119.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__117.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__115.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__114.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__111.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__110.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__109.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__108.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__107.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__106.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__105.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__104.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__103.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__102.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__101.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__100.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__121.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__122.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__123.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__124.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__125.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__126.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__127.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__128.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__129.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__130.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__135.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__138.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__139.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__140.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__141.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__142.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__143.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__144.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__145.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__147.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__149.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__151.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__166.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__167.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__168.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__169.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__170.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__171.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__172.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__0.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__99.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__97.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__96.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__95.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__93.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__90.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__89.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__87.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__85.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__84.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__83.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__81.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__80.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__79.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__78.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__77.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__74.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__73.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__72.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__70.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__66.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__65.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__62.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__56.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__53.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__52.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__49.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__44.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__41.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__38.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__36.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__35.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__34.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__33.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__31.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__29.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__27.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__24.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__23.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__20.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__18.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__17.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__15.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__14.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__13.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__12.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__11.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__10.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__9.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__8.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__7.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__6.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__5.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__2.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__1.jpg

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042662
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4452
12273
16725
4964227
162446
220203
5042662

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์