• 011change1

การลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอลาดยาว

age.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา และนายนันทวรรธน์ สมยา นักวิชาการศึกษา เป็นคณะทำการลงพื้นที่นิเทศ 

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ณ กศน.อำเภอลาดยาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_882022--.-__120.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__119.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__117.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__115.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__114.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__111.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__110.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__109.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__108.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__107.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__106.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__105.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__104.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__103.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__102.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__101.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__100.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__121.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__122.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__123.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__124.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__125.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__126.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__127.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__128.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__129.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__130.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__135.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__138.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__139.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__140.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__141.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__142.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__143.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__144.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__145.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__147.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__149.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__151.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__166.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__167.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__168.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__169.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__170.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__171.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__172.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__0.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__99.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__97.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__96.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__95.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__93.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__90.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__89.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__87.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__85.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__84.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__83.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__81.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__80.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__79.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__78.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__77.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__74.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__73.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__72.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__70.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__66.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__65.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__62.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__56.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__53.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__52.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__49.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__44.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__41.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__38.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__36.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__35.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__34.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__33.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__31.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__29.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__27.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__24.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__23.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__20.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__18.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__17.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__15.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__14.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__13.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__12.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__11.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__10.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__9.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__8.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__7.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__6.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__5.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__2.jpg

LINE_ALBUM_882022--.-__1.jpg

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7969742
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3108
7103
63131
7845139
185257
291739
7969742

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์