• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

age

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม 

โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_-.-12565__119.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__118.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__117.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__116.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__115.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__114.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__113.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__112.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__111.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__110.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__109.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__108.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__107.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__106.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__105.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__104.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__103.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__102.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__101.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__100.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__99.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__98.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__97.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__96.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__95.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__94.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__93.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__92.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__91.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__90.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__89.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__88.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__87.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__86.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__85.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__84.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__83.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__82.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__81.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__80.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__79.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__78.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__77.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__76.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__75.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__74.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__73.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__72.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__71.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__70.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__69.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__68.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__67.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__66.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__65.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__64.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__63.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__62.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__61.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__60.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__59.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__58.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__57.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__56.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__55.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__54.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__53.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__52.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__51.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__50.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__49.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__48.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__47.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__46.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__45.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__44.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__43.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__42.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__41.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__40.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__39.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__38.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__37.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__36.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__35.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__34.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__33.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__32.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__31.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__30.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__29.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__28.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__27.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__26.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__25.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__24.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__23.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__22.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__21.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__20.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__19.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__18.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__17.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__16.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__15.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__14.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__13.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__12.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__11.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__10.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__9.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__8.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__7.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__6.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__5.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__4.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__3.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__2.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__1.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__0.jpg

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042813
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4603
12273
16876
4964227
162597
220203
5042813

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์