• A

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

age

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม 

โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_-.-12565__119.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__118.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__117.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__116.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__115.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__114.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__113.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__112.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__111.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__110.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__109.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__108.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__107.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__106.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__105.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__104.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__103.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__102.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__101.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__100.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__99.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__98.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__97.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__96.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__95.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__94.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__93.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__92.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__91.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__90.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__89.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__88.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__87.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__86.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__85.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__84.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__83.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__82.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__81.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__80.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__79.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__78.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__77.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__76.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__75.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__74.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__73.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__72.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__71.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__70.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__69.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__68.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__67.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__66.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__65.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__64.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__63.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__62.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__61.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__60.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__59.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__58.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__57.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__56.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__55.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__54.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__53.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__52.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__51.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__50.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__49.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__48.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__47.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__46.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__45.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__44.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__43.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__42.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__41.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__40.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__39.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__38.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__37.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__36.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__35.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__34.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__33.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__32.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__31.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__30.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__29.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__28.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__27.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__26.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__25.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__24.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__23.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__22.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__21.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__20.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__19.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__18.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__17.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__16.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__15.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__14.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__13.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__12.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__11.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__10.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__9.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__8.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__7.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__6.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__5.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__4.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__3.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__2.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__1.jpg

 

LINE_ALBUM_-.-12565__0.jpg

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 2

Yesterday 2

Week 5

Month 37

All 147

Currently are 90 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์